Montážní návod instalace zemních základových vrutů

Montážní návod instalace zemních základových vrutů

Spojovací zámky BAYO.S zemního vrutu jsou konstruovány na maximální zatížení v krutu 1.200 Nm.
Při překonání této hodnoty může dojít k poškození zámku.

Bezpečnost při instalaci

Všechny body označené pro instalaci zemních vrutů musí být testovány pro možné překážky, jako jsou podzemní kabely, potrubí a stavební konstrukce. Stavební výkres, nebo plány kabelů/potrubí musí být zkontrolovány. Pro optimální přípravu stavby se doporučuje zkontrolovat potřebné plány a použít zařízení kabelové/potrubní detekce. Veškeré změny provedené v zemi po proběhlém geologickém průzkumu, např. zemní práce, zavážka, mohou vyžadovat nový průzkum. Přirozeně se vyskytující změny v zemi, jako je pokles země, sesuv půdy, záplavy či zemětřesení povede ke zrušení všech záruk. Odpovědnost za škodu v důsledku nedostatečné či vadné strukturální analýzy je vyloučena. V případě bažinaté půdy, vysoké hladiny podzemní vody, změkčení terénu těžkým deštěm nebo záplavou způsobí, že zemní vruty nemohou být instalovány.

Připravte si pomůcky

Instalační kříž a zatloukací kolík
Kladivo
Ochranné pracovní pomůcky

Prověřte a připravte místo vrtání

Na vytyčené místo zatlučte kolík pro snazší vedení vrutu
Tip: Narazíte-li na překážku (velký kámen, kořen stromu) předvrtejte SDS vrtákem 20-30 mm
Tip: Do tvrdé, vyschlé půdy nalijte vodu

Připravte vrut na nasazení instalačního kříže

Vrut ručně zatočte do připraveného otvoru.

Zavrtejte vrut/prodloužení do země

Složte instalační kříž
Nasaďte na stojící vrut, srovnejte svislost
Otáčením ve směru hodinových ručiček zatočte vrut do země
Při použití prodloužení: nasaďte prodloužení na vrut pomocí bayonetu a postup opakujte
Tip: při instalaci v úzkém prostoru nebo u zdi můžete použít jen jednu rukojeť
Tip: potřebujete-li využít větší páku, sestavte rukojeti instalačního kříže na jednu stranu

Osazení koncovou patkou

Nasaďte vybranou koncovou patku
Zajistěte šroubem proti uvolnění

Mohu stavět u zdi? Ano, ale minimální možný odstup je 40 cm. Doporučujeme vzdálenost 60 cm od zdi. Je možné stavět v nerovném terénu? Ano, rastr stavby si vynesete pomocí silnostěnné ocelové trubky, dřevěného trámku, nebo použijete delší vrut. Na pozemku jsou kameny, opuka, břidlice, skála? Doporučujeme v bodě instalace předvrtat díru SDS vrtákem 20-30 mm. Můžete si zakoupit jeden vrut Compakt a sám si zkusit na několika místech na pozemku vrut zavrtat. Na pozemku je písek, navážka, bažina? Na mokrém, bažinatém pozemku vruty nedoporučujeme, tam nebude držet nic. Musel byste se opřít o dno mokřiny. Při navážce musíte posoudit jak dlouho na místě navážka je. Pokud více než 10 let, nebo je udusaná a uježděná, není to problém. Následující kritéria se vztahují na KRINNER zemní vruty vyrobené z žárově pozinkované oceli pro stabilní stavbu konstrukčních prvků a pro zatížení vrutu přenesením do půdy. Tato kritéria slouží jako vodítko pro profesionální a kvalitní provedení. Posouzení a příprava Před isnatalací základů se musí provést posouzení a výpočet na základě stávajíchího zatížení a příslušných půdních podmínek. referenční hodnota a tabulka stanovení rozměrů jsou stanoveny pro předběžně vybraný zemní vrut. Konečný návrh základů můsí být proveden na základě tahové zkoušeky únosnosti půdy provedení na místě a musí být v souladu s DIN EN 1537 a DIN EN 4125 Výpočet maximálního provozního zatížení se zítká tak, že se nejvyšší zatížení nebo charakteristické mezní zatížení prodělí příslušným maximálním zatížením podle bezpečnostních norem. Mezní zatížení jsou taková zatížení, která způsobí zlomení nebo vytažení zemního vrutu. Jejich průměrná hodnota je získávána pomocí jednotlivých testů staveního materiálu. Přípustná zatížení jsou provozní zatížení, která již obsahují vhodně ohodnocený bezpečnostní faktor. Nicméně, toto se vztahuje pouze na případy, kdy jsou splněny specifikace výrobku. Hodnocení vnitřní únosnosti na základě příslušného statického analytického modelu v souladu s DIN EN 1997-1 Eurokód a DIN 1055-2:2010-11. Pro posouzení půdních podmínek a místních instalačních podmínek musí být proveden odpovídající průzkum a test půdy v souladu s DIN EN ISO 14688-2:2011-06 a musí být předložena geotechnická zpráva.

Návod na montáž zemních základových vrutů


Jednoduchá instalace svépomocí Složitější instalace provádí Krinner EXPERT
Roksorem Ručním instalačním křížem Vrtací zařízení - KR 20 Vrtací zařízení - KR 55 (dumper)

Návody ke stažení v PDF

Návod k montáži KSF G60 + G66 s granulátem                   stáhnout
- k připevnění sloupku

Návod k montáži KSF G66 s kloubovým víkem                    stáhnout
- k připevnění boční vzpěry sloupku u plotu / brány

Návod k montáži KSF G66 s vnitřním víkem pro trámek    stáhnout
- k připevnění trámku vodorovně - např. terasa

Návod k montáži KSF G s nosníkem dřevěných trámů       stáhnout
- k připevnění trámku vertikálně


Hobby použití - instalace možná svépomocí

Instalace zemních vrutů KRINNER je možná u menších vrutů pomocí zavrtávací tyče - roksoru, nebo ručního instalačního kříže, který je možné zapůjčit u prodejce / KRINNER EXPERTA.

Cca do max délky vrutu 100cm , ale od 80cm doporučujeme odbornou montáž našimi techniky.


Profi stavby - složitější a náročnější instalace

Větší stavby a nebo i ty menší na které si netroufnete sami realizujeme my s potřebnou technikou. Na stavbu přijede dodávka s přívěsem a dvěma technikama, a nebo osobní automobil s přívěsem - nemusíte se bát velkého pohybu strojů na vašem pozemku, i v případě použití pásového vrtacího zařízení nedochází k požkození pozemku ani stopy po přejezdu na trávníku.

Zemní vruty BAYO.S i KRINNER jsou staticky testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. U větších staveb s plánovaným větším zatížením doporučujeme provést zemní test únosnosti půdy. - např. rodinné domy, haly a účelové stavby


Jak probíhá realizace?

  1. Dodání podkladů pro výpočet předběžné cenové kalkulace – materiály v podobě půdorysu podlahové konstrukce již se zakreslenými body pro podepření, optimálně již s hodnotami požadované únosnosti.
  2. Po odsouhlasení předběžné cenové nabídky se provede tahový test únosnosti vrutů.
  3. Příjezd technika a návoz materiálu na stavbu (vše jeden vůz s vlekem).
  4. Samotné vrtání – montáž probíhá s vysokým nárokem na přesnost a stabilitu.
  5. Konečné přeměření pomocí rotačního laseru.
Nezávazná poptávka - ZDARMA a rádi Vám poradíme

Uvažujete o zemních základových vrutech? Chcete vypočítat cenu základů na zemních vrutech ? Nejste si jisti jak dlouhý vrut, jaký typ, s jakým zakončením – patkou má být atd.? Chcete znát cenu odborné montáže zemních vrutů, a nebo i celé stavby ?

Nezávazná poptávka - tlačítko

Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a odeslat. A my Vás budeme v nejbližší možné době kontaktovat.


 - tlačítko


Použití zemních vrutů
Zemní základové vruty
Kontakty
Zahrada / volný čas
Ploty / vrata
Terasy / pergoly

Dřevostavby / montované domy
Haly / účelové stavby

Dopravní značení
Vlajkové stožáry
Městský mobilitář / veřejné stavby

Fotovoltaika

Zemní test únosnosti půdy

Výhody vrut x beton

Tabulka hodnot únosnosti vrutů Krinner, odpovídající betonové patky a cenové srovnání obou řešení.
Online objednávka zemních vrutů

Nezávazná poptávka, poradíme jaké zemní vruty zvolit a v případě zájmu naceníme i montáž

BAYO.S
Zemní vruty s bajonetovým závitem s možností napojení prodloužení a různých patek. Hobby stavby

více o zemních vrutech BAYO.S

KRINNER
Krinner Schraubfundamente GmbH je původcem technologie zakládání na zemních vrutech. Profesionální stavby

více o zemních vrutech KRINNER
ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.

Tomáš Jetmar
tel.: (+420) 721 515 988
e-mail: obchod@bezbetonu.cz

VELKOOBCHOD, MALOOBCHOD, PORADENSTVÍ a MONTÁŽE

Prodejny a odběrná místa

Fotogalerie

Videogalerie

Obchodní podmínky

Mapa webu / rozcestník


  (+420) 721 515 988    obchod@bezbetonu.cz   Pardubice

Logo ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.
Copyright © 2012 - 2024  ZEMNÍ ZÁKLADOVÉ VRUTY s.r.o.